Groeien met Groen

Iedereen is er wel van overtuigd dat het ware geluk niet in geld is uit te drukken. Het ware geluk heeft iets te maken met het ‘kleine genieten’. Het genieten van kleine, soms gewone, dingen om ons heen. Onze leefomgeving speelt hierin een belangrijke rol. Als onze leefomgeving uitnodigend is, mooi, gezond en groen, dan is genieten bijna vanzelfsprekend!

We willen u graag deelgenoot maken van de informatie die recentelijke onderzoeken hebben opgeleverd over het gebruik van groen in uw directe omgeving. Zowel in uw privé- als ook in uw zakelijke omgeving. We hopen dan ook dat u door deze website geïnspireerd raakt en groen nog meer bij uw dagelijks leven betrekt. Veel leesplezier!

Laatste Tweets

Facebook - Groeien met groen Twitter - Groeien met groen