Op 7 december 2017 gaf wethouder Joost van Keulen van de gemeente Groningen het startsein van het project ‘Stadspark draagt bij aan een klimaatbestendige stad’
Het Stadspark speelt een belangrijke rol bij de afvoer van regenwater uit de verharde gebieden rondom het park. Omdat de gemeente afvalwater en regenwater steeds meer worden gescheiden is er een betere structuur nodig voor het regenwater. Het Stadspark is op dit moment nog niet toegerust op deze functie. Daarom start de gemeente Groningen met het project ‘Stadspark draagt bij aan een klimaatbestendige stad’.

Verbetering van de waterkwaliteit

Dit zorgt ervoor dat de waterverbindingen in het Stadspark weer goed gaan functioneren met de opvang en zo nodig afvoer van overtollig water. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit in het park door de aanvoer van schoon regenwater en door aanleg van natuurvriendelijke oevers in een deel van het park.

In voorjaar 2018 gereed

Diverse bospaden zullen vervolgens hersteld worden en komt er een nieuwe fietspad dat ook toegankelijk is voor onderhoudsvoertuigen. Men verwacht dat de werkzaamheden voor de zomer van 2018 afgerond zijn