Fysieke en sociale buurtkenmerken, zoals groenvoorzieningen en sociale cohesie, zijn gerelateerd aan de mate van geluk van de inwoners. Tot deze conclusie kwamen onderzoekers van het Upstream Team VUmc in hun nieuwste studie onder Europese volwassenen.

Eerdere onderzoek lieten al zien dat buurtkenmerken gerelateerd zijn aan leefstijl en overgewicht. Het onderzoek is recent gepubliceerd in PlosOne.

Veel groen- en watervoorzieningen
Hoe gelukkig je bent wordt bepaald door veel factoren. In deze studie werd onderzocht in hoeverre objectief gemeten buurtkenmerken, ervaren buurtkenmerken en sociale buurtfactoren gerelateerd waren aan hoe gelukkig Europese volwassenen zijn. Nu blijkt dat bewoners van mooiere, beter onderhouden buurten, en inwoners van buurten met veel groen- en watervoorzieningen vaker gelukkig of heel gelukkig zijn.

Graffiti, stoplichten en vertrouwen
Het is heel opvallend dat indicatoren van verkeersveiligheid, zoals de aanwezigheid van stoplichten of verkeersdrempels, gerelateerd zijn aan minder geluk. Mogelijk zijn die snelheidsbeperkende maatregelen juist een indicatie voor verkeersonveiligheid: het verkeer is zo druk dat er deze maatregelen nodig zijn. In buurten waarover werd gerapporteerd dat er weinig vuil en graffiti op straat te vinden was, waren de bewoners ook vaker gelukkig of heel gelukkig. Alleen voor hoger opgeleide inwoners was de mate van ervaren luchtvervuiling gerelateerd aan hoe gelukkig ze zich voelden. Onderzoeker Joreintje Mackenbach: “Qua sociale omgevingsfactoren toont deze studie aan dat in buurten met veel vertrouwen in de medemens , bewoners maar liefst vier keer vaker heel gelukkig zijn. Ook het hebben van een groot sociaal netwerk in de buurt, of sterke sociale cohesie, is gerelateerd aan gevoelens van geluk onder de bewoners.”

Gelukkig van je buurt of andersom
De studie toont aan dat waar je woont een belangrijke invloed kan hebben op hoe gelukkig je je voelt. Het kan echter ook zo zijn dat mensen die zich gelukkiger voelen vaker in de gelegenheid zijn om een buurt uit te kiezen die mooier en groener is. Bijvoorbeeld omdat ze een hoger inkomen hebben. Als vervolgonderzoek dezelfde resultaten laat zien dan kan dit een mooie kans zijn om door middel van ontwerp en inrichting bij te dragen aan het geluk van mensen.