Leven met Groen

Onze kinderen groeien steeds meer op in een verstedelijkte omgeving en achter de computer. Ze komen te weinig buiten om daar lekker te spelen terwijl spelen in een Groene omgeving onmisbaar is voor hun ontwikkeling.

Spel stimuleert zowel de motorische, sociaal-emotionele als geestelijke creatieve ontwikkeling. Voor een evenwichtige groei van kinderen is het nodig dat elk ontwikkelingsgebied voldoende aan bod komt door spel, sport en andere activiteiten. Van alle activiteiten die kinderen kunnen doen om hun ontwikkeling te stimuleren, is buiten spelen de absolute winnaar. Een natuurlijke speelomgeving stimuleert kinderen tot meer gevarieerd en creatief spelgedrag. Spelen in de natuur draagt bij aan een evenwichtige, gezonde ontwikkeling. In wijken met Groen komt 15% minder kinderen voor met overgewicht dan in vergelijkbare wijken zonder Groen. Als ze hun grenzen respecteren kunnen ze vrij zijn. De Groene speelomgeving daagt kinderen uit hun eigen spel te ontwikkelen en samen bezig te zijn. Ze zijn creatiever en de diversiteit in hun spel is veel groter. We kunnen aannemen dat spelen in de buitenlucht goed is voor de gezondheid van kinderen.

Laatste Tweets

Facebook - Groeien met groen Twitter - Groeien met groen