Samen kunnen we in onze omgeving het verschil maken!

Investeren in Groen levert maatschappelijke
en zakelijke baten op

Onderzoeksinstituten worden gestimuleerd om de invloed van Groen op verschi llende kanten van ons leven te onderzoeken. Wat betekent de aanwezigheid of juist het ontbreken van Groen voor onze gezondheid? Recent onderzoek heeft de mogelijkheden aangetoond om de fijnstofproblematiek met Groen te lijf te gaan. Natuurlijk blijft een aanpak bij de bron het belangrijkste, maar in het kader van een interim-strategie zou de inzet van Groen zeer kunnen helpen. Opeens blijkt dat investeren in Groen niet alleen geld kost, maar zelfs grote maatschappelijke baten kan opleveren. Het ziekteverzuim in bedrijven loopt terug, het herstel na ziekte gaat sneller, plezier tijdens het werk neemt toe en daarmee de arbeidsproductiviteit van een bedrijf of organisatie.

Leven met groen

Onze kinderen groeien steeds meer op in een verstedelijkte omgeving en achter de computer. Ze komen te weinig buiten om daar lekker te spelen terwijl spelen in een Groene omgeving onmisbaar is voor hun ontwikkeling.

Spel stimuleert zowel de motorische, sociaal-emotionele als geestelijke creatieve ontwikkeling. Voor een evenwichtige groei van kinderen is het nodig dat elk ontwikkelingsgebied voldoende aan bod komt door spel, sport en andere activiteiten. Van alle activiteiten die kinderen kunnen doen om hun ontwikkeling te stimuleren, is buiten spelen de absolute winnaar. Een natuurlijke speelomgeving stimuleert kinderen tot meer gevarieerd en creatief spelgedrag. Spelen in de natuur draagt bij aan een evenwichtige, gezonde ontwikkeling. In wijken met Groen komt 15% minder kinderen voor met overgewicht dan in vergelijkbare wijken zonder Groen. Als ze hun grenzen respecteren kunnen ze vrij zijn. De Groene speelomgeving daagt kinderen uit hun eigen spel te ontwikkelen en samen bezig te zijn. Ze zijn creatiever en de diversiteit in hun spel is veel groter. We kunnen aannemen dat spelen in de buitenlucht goed is voor de gezondheid van kinderen.

Werken met groen

Uit onderzoek blijkt dat kenniswerkers Groen- en openlucht recreatievoorzieningen hoog waarderen. Daarbij wetende dat elke research en development medewerker weer werk oplevert voor tien arbeidsplaatsen, beseffen gemeenten dat het noodzakelijk is om te investeren in de Groene ruimte.

Juist in kantoorgebouwen met airconditioning, waar de lucht vaak te droog is, kunnen planten de luchtvochtigheid verbeteren en het binnenklimaat veraangenamen. Planten zorgen voor een rustgevende sfeer en vormen een aangename omgeving om in te vertoeven. Op deze wijze hoopt men betere condities te scheppen voor arbeidsvreugde en arbeidsproductiviteit. Een Groen dak buffert water en zorgt ervoor dat het in het gebouw minder warm wordt, waardoor het gebruik van de airconditioning daalt. Bedrijven en werknemers stellen een aantrekkelijke werk- en woonomgeving op prijs, en Groen hoort daarbij. Wanneer horecaondernemers het plein uitbaten als schaduwrijk levert ze dit jaarlijks baten op. Groen is niet alleen een aandachtspunt in de binnenstad ook bij de aanleg van bedrijventerreinen gaat men hier niet aan voorbij. Hoe trek je hooggekwalifi ceerde personeel aan? Door ze een aantrekkelijke woon- en leefomgeving te bieden.

Gezond met groen

Mensen met een Groene woonomgeving voelen zich niet alleen gezonder, ze zijn gezonder. Ze bezoeken minder vaak de huisarts voor depressie, diabetes en duizeligheid. Dit blijkt uit diverse onderzoeken. Onbewust doen bomen en planten veel positiefs voor ons. Zo zijn mensen die in een Groene woonomgeving wonen gezonder en minder gestresst. Een Groene woonomgeving nodigt uit tot bewegen. Mensen gaan eerder wandelen, hardlopen of fietsen. Bewegen in het Groen is dan ook een goed middel in de strijd tegen Obesitas.

Meer ziekenhuizen investeren in Groen

Steeds meer Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen investeren in een Groene omgeving in de verwachting dat patiënten daar niet alleen prettiger vertoeven maar ook sneller herstellen. Al in 1984 toonde Roger Ulrich aan dat galblaaspatiënten die na hun operatie een kamer kregen met uitzicht op bomen minder krachtige pijnstillers nodig hadden dan patiënten die kwamen te liggen in een kamer met uitzicht op een stenen muur. Bovendien was het postoperatieve verblijf van patiënten met uitzicht op Groen iets korter en deden zich minder complicaties (hardnekkige hoofdpijn, misselijkheid) voor. Groen bevordert het herstel van patiënten, dat betekent minder kosten voor ligdagen en medicatie.

Stel uw vraag of maak een afspraak

Als u ook een unieke tuin wilt die uw zintuigen prikkelt en waar u optimaal kunt ontspannen, neem dan contact met ons op.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op en we zorgen ervoor dat we binnen 24 uur reageren.

 

Een initiatief van Aardoom