Werken met Groen

Uit onderzoek blijkt dat kenniswerkers Groen- en openlucht recreatievoorzieningen hoog waarderen. Daarbij wetende dat elke research en development medewerker weer werk oplevert voor tien arbeidsplaatsen, beseffen gemeenten dat het noodzakelijk is om te investeren in de Groene ruimte.

Juist in kantoorgebouwen met airconditioning, waar de lucht vaak te droog is, kunnen planten de luchtvochtigheid verbeteren en het binnenklimaat veraangenamen. Planten zorgen voor een rustgevende sfeer en vormen een aangename omgeving om in te vertoeven. Op deze wijze hoopt men betere condities te scheppen voor arbeidsvreugde en arbeidsproductiviteit. Een Groen dak
buffert water en zorgt ervoor dat het in het gebouw minder warm wordt, waardoor het gebruik van de airconditioning daalt. Bedrijven en werknemers stellen een aantrekkelijke werk- en woonomgeving op prijs, en Groen hoort daarbij. Wanneer horecaondernemers het plein uitbaten als schaduwrijk levert ze dit jaarlijks baten op. Groen is niet alleen een aandachtspunt in de binnenstad ook bij de aanleg van bedrijventerreinen gaat men hier niet aan voorbij. Hoe trek je hooggekwalifi ceerde personeel aan? Door ze een aantrekkelijke woon- en leefomgeving te bieden.

Laatste Tweets

Facebook - Groeien met groen Twitter - Groeien met groen